שלט לדלת

שלט לדלת – בית ענק

שלט דלת / לוח תמונה – מלבן קטן

שלט דלת / לוח תמונה – מלבן גדול

שלט לדלת – "משפחת"

שלת לדלת – בית קטן

שלט לדלת – בית גדול

שלט לדלת / לוח תמונה – עתיק קטן

שלט לדלת / לוח תמונה – עתיק גדול