מחזיקי מפתחות

לוח תמונה A5 + שני מחזיקי מפתחות לב

לוח תמונה A5 + שני מחזיקי מפתחות פאזל

סביבון פרח

סביבון עגול

מחזיק מפתחות רימון

מחזיק מפתחות כד

מחזיק מפתחות ריבוע

מחזיק מפתחות מלבן ארוך

מחזיק מפתחות בית גדול

מחזיק מפתחות בית קטן