מדיה לתמונות

פאזל פלסטיק קשיח A5

פאזל פלסטיק קשיח A4

תחתית לכוס – תפוח

תחתית לכוס – רימון

תחתית לכוס – ריבוע

תחתית לכוס – עגול

שעון מלבן A4 + מנגנון מחוגים

שעון מרובע + מנגנון מחוגים

שעון עגול + מנגנון מחוגים

לוח תמונה גדול 28/20